Инженерингови услуги

Добре започнатото е наполовина свършено!

Техническо обследване

Оценка на наличните активи!

Енергийна Ефективност

Решения с истински резултати!

Заснемане на сгради

Пълна проектна документация!

Заснемане на улично осветление

Оценка на съществуващото състояние!

Техническо обследване

Като инвеститор или собственик на сграда трябва да знаете какво е реалното ѝ техническо състояние и каква е цената на ремонтите, които трябва да извършите. Необходима Ви е пълна техническа документация и експертна оценка на сградните елементи и инсталации. При намерение за наем, покупка или продажба на имот, за повишаване на енергийната ефективност, за преустройство или подобряване на комфорта и визията, важно е да имате ясна информация за инвестиционните си планове.

Свържете се с нас

Енергийна ефективност

Конкурентоспособност, комфорт и здравословна среда на обитаване, възобновяеми енергийни източници и редуциране на вредните емисии са приоритет на иновативните компании. Повишената енергийна ефективност води до покачване на стойността на активите, намалена себестойност на продукцията или по-ниски разходи за енергия и реинвестиране на спестените пари. Разберете цената на инвестицията, срока на откупуване, как да кандидатствате за финансиране и да въведете ISO 50001.

Свържете се с нас

Обновяване на сгради

След извършване на техническо и/или енергийно обследване следва да се разработи проект за изпълнение на предписаните в обследването мерки. Качественият работен проект съдържа детайлна информация за характеристиките и начина на монтаж на всички необходими материали и оборудване, като гарантира спазването на заложения ефект и бюджет. Ако търсите финансиране за своето инвестиционно намерение, трябва да представите на инвеститорите качествена документация, която да гарантира сигурността на техните и Вашите пари.

Свържете се с нас

Проектно финансиране

Търсите грантово или инвестиционно финансиране от европейските фондове или инвестиционните банки? Възползвай се от нашите комплексни услуги с грантово финансиране. Просто се свържете с нас, за да обсъдим подробностите или прочетете повече в секция Бизнес.

Научете повече

Проектиране на сгради

Функционалност, естетика и иновации в съчетание с оптимални инвестиционни разходи са ключови компоненти на успешния проект.  Съгласуването между специалностите и иновативните технологии за проектиране осигуряват безпроблемно изпълнение на строително-монтажните работи. Към всичко това добавяме опита на нашите проектанти и получаваме висококачествен продукт, който бива безпроблемно съгласуван от институциите и изпълнен от строителите. Ние пестим Вашето време и Вашите пари!

Свържете се с нас

Заснемане на сгради

Заснемането на сгради се извършва за възстановяване на строителни книжа, преустройство, промяна на предназначението или при различни видове обследвания. Можете да възложите пълно или частично заснемане, в зависимост от намеренията Ви. Най-важните характеристики на едно заснемане са прецизността, бързината и конкурентната цена. Ето защо сме разработили специална система за заснемане чрез изграждане на BIM модел в реално време.

Свържете се с нас

Заснемане на улично осветление

Заснемането на улично осветление е приоритет за всяко населено място, община или предприятие. То Ви дава детайлен поглед върху системата за външно изкуствено осветление и Ви помага да възложите обследване, проектиране или да вземете решение за подмяна, модернизация или ремонт на част или цялата система. Най-важните характеристики на едно заснемане са прецизността, бързината и конкурентната цена. Ето защо сме разработили специална система за заснемане със скорост 160 точки за ден от 1 екип с до 188  параметъра на точка и снимков материал за доказателство.

Свържете се с нас

Нашите предимства

100% дигитализирана компания

·       виртуален и реален офис

·       прецизно управление на проекти

·       атестационна система за максимално качество на услугата

·       BIM модел от заснемане до проект


Научете повече

100% лицензиран софтуер

·       чертежи – BIM системи за Windows и iOS

·       документи и комуникация – Office 365

·       операционни системи – Windows 10 Pro, iOS

·       собствен софтуер за проектиранеНаучете повече

Система за сигурност на информацията

·       криптиране на всички файлове по проекта

·       криптиране на комуникационните канали

·       защита от изтичане на информация

·       защита от кражба на информацияНаучете повече

Собствен софтуер за проектиране

·       специална система за обновяване на сгради

·       анализ на енергийната ефективност

·       проектиране на сградни инсталации

·       проектиране на топлоизолационни системи
прецизно-точно-в срок


Научете повече

За нас

АРЕН е основана през 2007 г. в отговор на нуждите на обществото от висококачествени инженерни услуги. С големия брой успешно реализирани проекти и с нарастването на пазарния ни дял развихме компанията чрез разширяване на екипа и допълване на дейностите. Днес АРЕН предлага на клиентите си пълен набор от висококачествени бизнес услуги по структуриране, управление, финансиране и изпълнение на инвестиционни проекти, консултации по бизнес управление, проектиране и внедряване на софтуерни решения за управление на бизнеса. Следвайки нашата философия „Добре започнатото е наполовина свършено“, успяваме да надградим очакванията на нашите клиенти.

Теодора Стоянова

Мениджър

“Не можеш да постигнеш нещо, в което не вярваш!”

Нашият екип

Всяка компания се стреми да притежава мотивирани и компетентни професионалисти. С развитието си АРЕН изгради сплотен екип от проектанти, което е неразделна част от успеха на компанията. Нашият екип съчетава дългогодишния опит на водещите експерти с новаторския дух на младите специалисти. Средната възраст на екипа е 29.7 години, което предполага една динамична и стимулираща работна атмосфера. Всички проектанти са внимателно подбрани висококвалифицирани инженери и архитекти с магистърски степени, притежаващи пълна проектантска правоспособност и членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Камарата на архитектите в България (КАБ).

183 005

м2 разгъната застроена площ на година

23 424

MWh годишна икономия на енергия

6 238

годишно спестени тона въглеродни емисии

Свържете се с нас    Информация за контакт
    []