бизнес консултиране

СТРУКТУРИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

Бизнес развитие

Развитието на бизнеса включва задачи и процеси по разработване и прилагане на възможности за растеж. Целите са увеличаване на приходите, разширяване на бизнеса, увеличаване на рентабилността чрез изграждане на стратегически партньорства и вземане на стратегически бизнес решения. Ние Ви предлагаме независим външен поглед върху организацията и метеорологически подход към възможностите за устойчиво развитие на Вашия бизнес.

Свържете се с нас Молекула на успеха

Бизнес модел

Бизнес моделът е рамка за създаване на икономически, социални и/или други форми на стойност. Процесът по разработване на бизнес моделът е част от бизнес стратегията. Бизнес моделът описва: предложението на компанията, сегментирането и взаимоотношенията с клиентите, каналите за продажба, необходимите дейности и ресурси, взаимоотношенията с партньорите, възможностите за приходи и структурата на разходите. Компаниите прилагат своя бизнес модел на оперативно ниво чрез своите бизнес операции.

Свържете се с нас Какво е Бизнес Модел

Моделиране на процеси

Моделирането на бизнес процеси (BPM) е дейност по представяне процесите на компанията, така че да бъдат анализирани, подобрени и автоматизирани. Целта е да се увеличи скоростта на процесите или да се намали времето за циклите; да се повиши качеството; да се намалят разходите за труд, материали, фира или капиталови разходи. На практика, решението на ръководството да инвестира в моделиране на бизнес процесите често е мотивирано от необходимостта да се документират изискванията към проект за информационни технологии. BPM е заданието за проектиране и внедряване на системи за управление на бизнеса.

Свържете се с нас Системи за управление на бизнеса

Атестационна система

Атестационната система е инструмент за обективна оценка на труда. Дългосрочният успех на една компания зависи от постоянното й развитие на всички нива. Оценката на представянето на служителите и възможностите за развитие са част от механизма, който позволява една компания да открие и развие вътрешния си потенциал. Системата интегрира различни подходи за управление, изгражда се спрямо Вашите нужди и политики, с нея получавате средство за: обективна оценка на възнаграждения, управление на заплащането на труда, управление на промяната, гарант за спазване на законовите и корпоративни разпоредби.
Свържете се с нас

За нас

„АРЕН-Б“ е основана през декември 2017 г., член на АРЕН-ГРУП. Въз основа на нашия опит и пазарни нужди разбрахме голямото търсене на консултантски услуги от страна на микро, малки и средни предприятия (МСП). МСП търсят усъвършенстване на своите бизнес модели, по-нататъшно развитие на стратегически възможности за по-устойчив и печеливш растеж на техния бизнес. Ние предлагаме решения от край до край за предприемачи, които се стремят да установят, развиват и обновяват своите компании с визия за бъдещето.

Предалагаме цялостен подход при разработването на адаптирани решения, които помагат на нашите партньори и клиенти да поддържат и реализират успешно своите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни бизнес цели в конкурентна и постоянно променяща се бизнес среда. Нека да бъдем готови за нашето успешно бъдеще, да го направим по-предвидимо, конкурентно, напреднало и иновативно!

Нашият екип

Членовете на екипа ни са опитни старши консултанти с магистърски степени и международен опит в консултирането на МСП. Ние предлагаме широка гама от професионални знания в областта на бизнес администрацията и управлението, разработването на проекти, реинженеринга, цифровата трансформация, системната интеграция, бизнес и финансовото моделиране, управление на риска и програми за финансиране.

Цветомир Тошев

Съдружник

Експерт по бизнес моделиране и дигитализация. Помага на компании от различни отрасли да разработват стратегии за структурна оптимизация и повишаване ефективността на операциите.


Надя Петрова

Съдружник

Международен ръководител на проекти в различни индустрии. Работи с клиенти от различни сектори, за да анализират и създадат стратегии за финансиране и програми за подобряване на производителността.


Свържете се с нас

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА СРЕЩА    Контактна информация
    []